Clustera Syd värnar om din personliga integritet

På Clustera Syd är vi måna om att skydda din personliga integritet. Nedan beskriver vi vilken personlig information vi samlar in om dig och hur denna används samt vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss på mail@clusterasyd.se om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

Personlig information som vi kan komma att samla in om dig

Clustera Syd kan komma att samla in viss information om dig, inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, eller på annat sätt uppfylla syftet med informationssamlingen. I vissa fall kan vi också behöva behålla vissa uppgifter för att hålla oss till lagkrav, såsom exempelvis regler inom arbetsrätten eller bokföringsregler.

Vi samlar också in personlig information vid dina besök på vår hemsida inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, innehåll från undersökningar, webbloggar, platsdata, kontaktformulär samt annan kontaktinformationsdata och resurserna som du får tillgång till.

Nedan följer en sammanställning för vilka uppgifter vi samlar in och för vilka syften

Besökare på vår webbsida

Vi analyserar hur du som besökare använder vår hemsida i syfte för att förbättra vår webbplats, förbättra din upplevelse samt ge dig relevant information. Detta kan komma att innebära en viss profilering av dig för att eventuellt skicka ut relevant information och marknadsföring. Profileringen baseras på ditt användarbeteende och resulterar i en kategorisering av dig som besökare till vår hemsida.

Personuppgifter som sparas är:

 • Användaragerande data (klick- och besökshistorik)
 • Teknisk information (ex vilken enhet du använder och din IP-adress)
 • Information om hur du interagerar med oss och hur du använder våra tjänster.
 • Land
 • Datum
 • Kön
 • Personnummer

Denna data sparas i upp till 3 år.

Kandidater (inkl. deltagare inom ett arbetsmarknadspolitiskt program som exempelvis stöd och matchning) och jobbsökande

Registrering

Insamling av uppgifter om dig som du anger i samband med din registrering, antingen via mail eller via vår kandidatdatabas sparas.

Beroende på viken information du lämnar kan vi komma att spara följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Lösenord
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Adress
 • Uppladdade dokument (ex CV och personligt brev)
 • Kompetenser
 • Språkkunskaper
 • Referenser
 • Utbildning
 • Uppgift om innehav av körkort
 • Arbetslivserfarenhet
 • Jobbpreferenser
 • Bild
 • Övrig information som du väljer att förse oss med

Dessa uppgifter sparas så länge du är registrerad hos oss och upp till 3 år därefter.

Ansökan om jobb

Insamling av uppgifter i samband med att du söker jobb hos oss eller via oss. Uppgifterna hämtas via vår kandidatdatabank samt dokument som du mailar till oss (ex CV, personligt brev, bilagor osv)

Beroende på viken information du lämnar kan vi komma att spara följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Uppladdade dokument (CV, personligt brev, betyg etc.).
 • Utbildning
 • Arbetslivserfarenhet
 • Födelseort
 • Språkkunskaper
 • Motivering till ansökan
 • Hur du hittade annonsen
 • Anteckningar från eventuella intervjuer
 • Eventuella referenser
 • Testresultat från personlighetstest (här ber vi om ditt samtycke innan testet genomförs).
 • Bild
 • Personnummer
 • Övriga uppgifter som du väljer att förse oss med

Dessa uppgifter sparar vi tills rekryteringsprocessen är avslutad samt upp till 3 år därefter.

Kandidatpresentation

Presentation av dig för våra företagskunder inför rekrytering av tjänst.

Dessa uppgifter kan innehålla:

 • Ditt För- och efternamn
 • En kort presentation
 • Ditt CV (detta kan inkludera ditt personnummer och övriga uppgifter som du har fyllt i/skrivit)
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-post

Denna information sparas under rekryteringsprocessen samt upp till 3 år därefter.

Nyhetsbrev

Utskick av nyhetsbrev, såsom tips som kan vägleda dig i din karriär, nyheter och förslag på hur/vad du kan göra för att hitta ett nytt jobb osv.

Uppgifter som vi sparar:

 • För- och efternamn
 • E-post

Dessa uppgifter sparas så länge du inte har invänt mot utskick av e-post och upp till 2 månader därefter.

Events

När vi anordnar event samlar vi in uppgifter om dig ifall du väljer att delta i eventet.

Uppgifter som vi sparar är:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Utbildning
 • CV
 • Personligt brev
 • Personnummer
 • Allergier

Denna information sparas till eventet är avslutat och upp till 3 månader därefter.

Bilder

Bilder som du har gett oss samtycke till, samt bilder som vi tar under våra event sparas på obestämd tid och kan komma att användas i våra sociala medier, i vår marknadsföring samt på vår hemsida.

Enkätundersökningar

Vi skickar ut enkätundersökningar som vi ber dig att fylla i för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och utveckla den.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Jobbtitel
 • Dina svar från undersökningen
 • Ålder

Denna information sparas upp till 3 år.

Leverantörer

Potentiella leverantörer

Kommunikation med kontaktpersoner från potentiella leverantörer.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (telefon, mail m.m.)
 • Personnummer
 • Skriftlig korrespondens

Denna information sparas i upp till 3 år.

Befintliga leverantörer

Kommunikation som avser kontaktpersoner hos leverantörer under avtalstiden.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (telefon, mail m.m.)
 • Personnummer
 • Skriftlig korrespondens

Denna information sparas under avtalstiden och upp till 3 år därefter.

Kunder

Kommunikation

Kommunikation med dig som är kontaktperson hos företag/myndighet/organisation.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (telefonnummer, mail m.m.)
 • Titel
 • Datum för samtal och möten
 • Anteckningar från samtal och möten
 • Skriftlig korrespondens

Uppgifterna sparas under den tid som vi har en pågående dialog med dig och upp till 12 månader efter det.

Kundförhållandet

Hantering av uppgifter om dig som är kontaktperson hos kund vid ingående av avtal samt under avtalsförhållandet mellan kunden och Clustera Syd.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (telefonnummer, mail m.m.)
 • Titel
 • Datum för samtal och möten
 • Anteckningar från samtal och möten
 • Skriftlig korrespondens

Uppgifterna sparas under den avtalstiden och upp till 3 år efter det.

Enkätundersökningar

Utskick av enkätundersökningar för att följa upp och mäta hur nöjda ni är med vår insats. Dessa skickas ut för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Företag
 • IP-adress
 • Enkätsvar

Denna information sparas upp till 3 år.

Utskick

Detta är information som skickas via mail till dig, som vi anser kan vara av intresse för dig. Denna behandling kan innebära en viss profilering av dig, och syftet är att ge dig relevant information samt annan marknadsföring.

Uppgifter som sparas är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (Telefonnummer, mail m.m.)
 • Företag
 • Titel

Denna information sparas till dess att du avregistrerar dig från våra utskick samt upp till 3 månader därefter.

Hur vi får tillgång till dina uppgifter

Den information som vi har sparat från dig har du oftast själv angett till oss, antingen i samband med att du har besökt vår webbplats, registrerat CV, registrerat dig personligen hos Clustera Syd m.m.

Det kan även vara din handläggare på Arbetsförmedlingen som har skickat dina uppgifter till oss, eller gett oss tillgång till dem via olika verktyg.

Vem vi eventuellt kan komma att dela din information med

I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, som exempelvis Arbetsförmedlingen, leverantörer (ex leverantörer av IT-tjänster, marknadsförings- och rekryteringsverktyg, personlighetstester m.m), kunder hos Clustera Syd samt myndigheter (ex Skatteverket och Försäkringskassan) som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter. De kunder vi delar din information med är potentiella arbetsgivare för dig. Vid delning av dina personuppgifter med våra leverantörer och kunder skriver vi avtal med dem som säger att leverantören/kunden ska hantera dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

Dina uppgifter kan även komma att delas med bolag inom Clustera koncernen. Detta kan exempelvis ske i en rekryteringsprocess när våra leverantörer hjälper oss att hantera dina uppgifter. Även om vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter bör du vara medveten om att överföring av information via internet aldrig är 100% säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till webbplatsen eller någon tredje part.

Dina rättigheter

Vilka rättigheter du har beror på av vilken anledning vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du en kort beskrivning.

Samtycke

När det kommer till vår behandling av dina uppgifter som du har gett oss samtycke till, har du alltid rätt att ta tillbaka det. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på mail@clusterasyd.se.

Tillgång

Du har rätt till att få en bekräftelse från Clustera Syd om vi behandlar dina personuppgifter samt information om behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia på de personuppgifter vi har sparat. Detta är utan kostnad.

Korrigering

I vissa fall har du rätt att begära korrigering av de uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du ska då kunna visa att den information som vi har om dig inte stämmer.

Invändning

Du kan också ha rätt att invända mot Clustera Syds behandling av dina personuppgifter. Här beror det på i vilket syfte vi lagrar dina personuppgifter. Rör det sig om exempelvis direktmarknadsföring så kan du alltid kontakta oss på mail@clusterasyd.se om du vill att vi ka sluta lagra dina uppgifter för det ändamålet.

Begränsning

Det finns även fall då du har rätt att begära att Clustera Syd begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta kan röra sig om du exempelvis håller på att bestrida att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Du kan då begära en begränsning av behandlingen tills vi har hunnit att kontrollera om uppgifterna stämmer eller inte. I dessa fall får vi endast, förutom att lagra uppgifterna, behandla uppgifterna med ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att skydda viktigt allmänintresse.

Borttagning

I vissa fall har du även rätt till att be Clustera Syd att radera dina uppgifter. Detta gäller bland anat om:

 • Uppgifterna som vi har lagrat inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
 • Om du tar tillbaka ditt medgivande och vi inte längre behöver behålla dina uppgifter.
 • Om du inte vill att uppgifterna sparas för direktmarknadsföring och vi inte behöver behålla dem av andra skäl.
 • Om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Om dina uppgifter måste raderas på grund av rättsliga skäl.

 

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av avtal eller legala krav. I dessa fall sparar vi endast dina uppgifter för detta syfte och vi kommer inte att använda dem för andra ändamål.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller besöka oss ifall du vill utöva dina rättigheter. Fullständig kontaktinformation hittar du nedan. Är du missnöjd med hur Clustera Syd behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta Datainspektionen för att lämna klagomål.

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i informationen om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Skulle det vara så att vi behöver göra mer omfattande uppdateringar (exempelvis ändringar av de syften som vi hanterar dina uppgifter för, eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut ett mail med information till dig via den e-postadress som du har uppgett för oss.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer samt förfrågningar som avser denna policy är välkomna och ska ställas till Clustera Sverige (Syd) AB (org.nr 556743-1365), Ystadvägen 17, 214 30 Malmö.

Mail: mail@clusterasyd.se

Du använder även dessa uppgifter när du behöver hjälp med något som rör dina personuppgifter på Clustera Syd.